OC USŁUG MEDYCZNYCH


Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na wykonywanie świadczenia zdrowotnego.
Pod nazwą świadczenia zdrowotne kryją się różne zabiegi oraz działania lekarskie, które mają na celu leczenie pacjenta. Z tym zawodem związane jest ryzyko, przez które wzrasta zagrożenie potencjalnego pacjenta. Osoby wykonujące świadczenia medyczne muszą posiadać właściwe medyczne wykształcenie, mieć odpowiednia praktykę oraz zdane stosowne egzaminy. Osoba taka musi stale poszerzać swoje kwalifikacje i powiększać wiedzę.
Co zawiera OC?
Ubezpieczenie obejmuje wszystkie działania osoby świadczącej usługi medyczne, z wyjątkiem tych, których nie obejmuje. Suma ubezpieczenia jest bardzo zróżnicowana, w zależności od tego, kto wykonuje dane działanie, ponieważ praca pielęgniarki jest o wiele mniej ryzykowna niż lekarza, szczególnie chirurga, onkologa czy kardiologa.

UBEZPIECZENIOWE PROMOCJE


Ubezpieczenie musi być zawarte nie później niż w dzień poprzedzający rozpoczęcie świadczenia usług medycznych.
Czego OC nie obejmuje?
• Szkód, które powstały po utracie prawa do wykonywania usług medycznych.
• Gdy szkodą jest kradzież lub zniszczenie rzeczy osób trzecich.
• Gdy szkoda jest wynikiem związanym z zapłata kar umownych.
• Gdy szkoda powstała w wyniku działań kosmetycznych niezwianych z leczeniem.
• Gdy szkoda powstała w wyniku działań wojennych, zamieszek lub aktów terroru.
Błąd w sztuce często jest obciążony utrata zdrowia lub śmiercią, dlatego ubezpieczenie usług medycznych jest bardzo ważne.